POHÁDKOVÁ BOJOVKA

Milé děti,

obecní knihovna si pro vás na prázdniny připravila pohádkovou bojovku.

Po obci je fáborkami vyznačená krátká trasa. Na trase jsou rozvěšené pohádkové úkoly. Odpovědi jsou označeny písmeny v barevném čtverečku. Písmeno, které je u  správné odpovědi, si napište k příslušnému obrázku do šifrovací karty. Po vyplnění karty se vraťte zpátky ke knihovně, kde rozluštíte tajenku, kterou si napište zezadu karty.

S takto vyplněnou a podepsanou kartou zajděte do obchodu Bala (naproti škole). Oproti kartičce dostanete malou odměnu.

Každé dítě má nárok pouze na jednu odměnu.

Krásné prázdniny vám přeje
knihovnice Zdenka


Uveřejněno

v

od

Značky: