Vesnická knihovna Libereckého kraje

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Ke spoluvyhlašovatelům soutěže patří Svaz knihovníků a informačních pracovníků, členem krajské hodnotící komise je vždy zástupce SKIP Libereckého kraje. V rámci vyhodnocení soutěže je jedné z obcí udělována cena Vesnická knihovna Libereckého kraje (do roku 2022 Diplom za moderní knihovnické a informační služby) s finanční odměnou 20 000 Kč. Oceněná knihovna je považována za Knihovnu Libereckého kraje roku, může by být nominována do soutěže Knihovna roku.

Knihovna, která obdržela ocenění Vesnická knihovna Libereckého kraje roku 2023:

Místní knihovna v Horní Branné

Místní knihovna v Horní Branné je komunitní knihovnou v nejlepším slova smyslu, je otevřená dětem, seniorům i všem dalším občanům obce. Důraz je kladen na dětské čtenáře – knihovna spolupracuje s mateřskou i základní školou, zapojuje se do celostátních projektů na podporu dětského čtenářství (Noc s Andersenem a Knížka pro prvňáčka).

Knihovna je umístěna v bývalém zámku z 16. století, který je ve správě obce. V roce 2022 byly prostory knihovny rekonstruovány, došlo k rozšíření prostor knihovny o další místnost, provedena byla pokládka nové podlahové krytiny, knihovna byla vybavena novými regály. Vznikly tak vzdušné, světlé prostory, skýtající dostatek místa pro odpočinkové zóny a dětský koutek, s potenciálem pro pořádání akcí i trávení volného času.

Fond knihovny prošel roku 2018 rozsáhlou aktualizací, a v současné době se z 90 % skládá z titulů mladších 20 let. Poslední aktualizace proběhla spolu s posunutím celého fondu na jaře 2023. Fond obsahuje knihy, časopisy, oblíbené jsou i stolní hry.

Knihovna je plně automatizovaná, od roku 2018 je zapojena do regionálního knihovnického systému Tritius REKS.

Uživatelé mají k dispozici jeden počítač s připojením k Internetu, je také k dispozici síť Wi-Fi.

Knihovna navázala kontakt s MAS Přijďte pobejt, hodlá rozšířit nabídku besed o akce pro širokou veřejnost, pozvat atraktivní hosty (např. Danku Šárkovou s její úspěšnou Krkonošskou kuchařkou). Aktivní přístup knihovnice Zdenky Bambulové a podpora zřizovatele jsou dobrým příslibem pro naplnění komunitní role knihovny.

Statistické ukazatele za rok 2022:

 • Knihovní fond: 3 143
 • Výpůjčky: 1 735
 • Čtenáři: 150
 • Návštěvníci: 594
 • Počet uspořádaných akcí: 3

Knihovny, které obdržely ocenění Vesnická knihovna Libereckého kraje:

 • 2023 – Místní knihovna v Horní Branné

Knihovny, které obdržely Diplom za moderní knihovnické a informační služby v minulých letech:

 • 2022 – Místní knihovna ve Višňové
 • 2020, 2021 – soutěž zrušena kvůli pandemii COVID-19
 • 2019 – Místní knihovna ve Svijanech
 • 2018 – Místní knihovna v Bozkově
 • 2017 – Místní lidová knihovna Heřmanice
 • 2016 – Místní knihovna v Zahrádkách
 • 2015 – Místní knihovna Radimovice
 • 2014 – Místní knihovna v Dlouhém Mostě
 • 2013 – Místní knihovna v Mříčné 
 • 2012 – Místní knihovna ve Všelibicích a Místní knihovna v Přibyslavicích

Uveřejněno

v

od

Značky: